Prvi vikend v septembru se pričnejo tekmovanja v vseh kategorijah MNZ Celje. Žal je začetek nove sezone v znamenju ponovnega naraščanja okužb in širjenja virusa Covid-19. Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije je Vlada Republike Slovenije z odloki določila začasne omejitve pri organizaciji in obisku športnih prireditev. Športniki, člani njihovih ekip, organizacijsko osebje in gledalci morajo za udeležbo oziroma obisk prireditve izpolnjevati pogoje PCT (preboleli – cepljeni – testirani). Pogojev PCT ni potrebno izpolnjevati osebam, ki še niso dopolnile 15 let, če se tekmovanja udeležujejo skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki, ki izpolnjujejo pogoje PCT. V praksi to pomeni, da se šteje da otrok izpolnjuje pogoj PCT če starš, skrbnik ali drugi ožji družinski član izpolnjuje pogoje PCT in to izkaže z ustreznim dokazilom organizatorju tekmovanja. Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev PCT za udeležbo na športnih tekmovanjih mora izvajati organizator športne prireditve za vse udeležence (športnike, člane njihovih ekip, drugo organizacijsko osebje ter gledalce) na način, da vzpostavi neposredno preverjanje izpolnjevanja pogojev že ob vstopu na športno prireditev. V kolikor udeleženec ne izkaže izpolnjevanja pogojev PCT ga organizator ne sme spustiti na športno prireditev. Zato obveščamo vse gledalce in navijače, da bo ogled nogometnih tekem mogoč samo ob izpolnjevanju pogojev PCT.